Blog Post

Shkurtesat e SQL Server 2005(2000)

,

Po fillojme me publikimin e te gjitha shkurtesave qe perdoren ne SQL Server 2005...fillimisht do ta publikoj vetem nje e me pastaj tere listen e tyre te cilat jan ne dispozicion per t'u perdorur!

Pra per te lansuar SSMS apo SQL Server Management Studio duhet te shkoni Start -> Run dhe te shkruani sqlwb apo rruga tjeter me e shkurte eshte Windows + R lansoni Run dhe vetem shkruani sqlwb dhe SSMS do te hapet ne PC tuaj!

Lista komplete do te publikohet me von - qaq nihere!

 

Ja ku e keni Listen Komplete per te gjitha shkurtesat e mundshme:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174205.aspx

Dugi

Rate

You rated this post out of 5. Change rating

Share

Share

Rate

You rated this post out of 5. Change rating