Blog Post

Tech Lunch News

,

Červencové novinky ze světa dat byly trochu prázdninové a odpočinkové, ale i tak jsme se podívali na pár zajímavých a šikovných demíček, které by se vám mohli hodit.

Co nového u PowerShell?

PowerShell nově od verze 7.4 přináší experimental features. Tato aktualizace také zahrnuje feedback providers, které usnadňují reagovat na chyby a poskytují nápovědy pro lepší využití PowerShellu při automatizaci a vytváření vlastních modulů. Více přinášíme v článku Stevena Buchera:

https://devblogs.microsoft.com/powershell/what-are-feedback-providers/

Zkuste designování architektury s novými Fabric ikonkami

Designing Architectural Diagrams with the Latest Microsoft Fabric Icons

 

Parádní demíčko na nový vizuál do Power BI – Card Visual

 

To nejlepší nakonec – testovací tool CAT z

dílny Joyful Craftsmen

Nakonec jsme s vámi nasdíleli dokumentaci a ukázali si demíčko na náš vlastní testovací tool, CAT.

Podívali jsme se například na způsob automatizovaného testování datových zdrojů. Díky možnosti generování testů z metadat uživatelé mohou rychle a efektivně vytvořit rozsáhlé sady testů, které ověřují správnost a konzistenci dat. Tato funkce umožňuje definovat pravidla a očekávané vlastnosti jednotlivých tabulek a sloupců, a na základě těchto definic automaticky generovat odpovídající testovací scénáře.

Generované testy jsou kompletní, detailní a zahrnují různé varianty a možné scénáře. Uživatelé mohou snadno definovat podmínky, které by měly být splněny v datovém zdroji, a testy následně ověřují, zda jsou tato pravidla dodržena. V případě nalezení rozdílů nebo nekonzistencí jsou testy označeny jako neúspěšné, a uživatelé jsou informováni o případných chybách.

Tato inovativní funkce nejen usnadňuje práci s testováním datových zdrojů, ale také zvyšuje spolehlivost a kvalitu testovacího procesu. Uživatelé mohou provádět komplexní testování během krátké doby a získat důkladné zpětné vazby o stavu dat a případných nedostatcích. To umožňuje rychlou identifikaci a opravu chyb a zajišťuje, že datový zdroj je v souladu s očekáváním a požadavky. Celkově tato nová funkce v testovacím nástroji CAT přináší pokročilé možnosti automatizovaného testování a zvyšuje efektivitu a spolehlivost celého procesu testování datových zdrojů. Demíčko si můžete vyzkoušet zde:

https://docs.justcat.it/docs/release-notes/recent/0.14.0

 

Příští měsíc se můžete těšit na hromadu informací o hodně diskutovaném MS Fabric!

Budeme se opět těšit!

I work for Joyful Craftsmen as a Data Engineer. I like Microsoft technologies (SQL Server, .NET), Azure and lot of other. I also like automating things (and DevOps generally).

PETR PAŘÍK

Data Engineer

LinkedIn

Original post (opens in new tab)
View comments in original post (opens in new tab)

Rate

You rated this post out of 5. Change rating

Share

Share

Rate

You rated this post out of 5. Change rating