-->
SQL Clone
SQLServerCentral is supported by Redgate
 
Log in  ::  Register  ::  Not logged in
 
 
 

Dukagjin Maloku - Dugi'DBA

Everything that I can post for the SQL Server ...

Archives: December 2008

SQL Server 2005 SP3 - Released! - quick Info

Till know everyone has the information for the SQL Server 2005 SP3 for all versions!

Download info here

What's new in SP3! >>> here

Simple, quick infos

Stay Tuned! [Y]

  Read more

0 comments, 1,390 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 30 December 2008

SQL Server 2005 SP3 eshte realizuar

Pershendetje te gjitheve!

            Përderisa kemi qenë duke punuar me SQL Server 2005 SP2, pas shumë raportimeve nga ana e shfrytëzuesve por nga përvojat e ndryshme vazhdimisht janë bërë lajmërime për përmirësime dhe të gjitha këto jan të përmbledhura në versionin e Service Pack 3 të SQL Server 2005! Ne… Read more

0 comments, 1,501 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 30 December 2008