http://www.sqlservercentral.com/blogs/dugi/2008/07/10/akronime-te-shkurtesave-ne-sql/

Printed 2017/08/17 09:53AM

Akronime ne SQL

By Dukagjin Maloku, 2008/07/10

Ketu do te postohen te gjitha shkurtesat qe permenden ne SQL Server dhe akronimet e tyre me konkretisht dmth-nja e zgjeruar e shkurtesave. Pra nese i gjeni nej kun neper postime dhe nese deshironi se cka me te vertete don te thot nje shkurtese mund te refereoheni ketu. Ja ku i keni prandaj edhe urdheroni sherbehuni me to:

  1. SQL - Structured Query Language
  2. SSMS - SQL Server Management Studio
  3. SSIS - SQL Server Integration Services
  4. OLTP - OnLine Transactional Processing
  5. OLAP - OnLine Analitycal Processing
  6. BOL  - Books OnLine
  7. DBA - DataBase Administrator

Ju lutem te postoni edhe te tjera ne komente e me pastaj une do i bashkangjes ketu ... bashkepunimi eshte i mireseardhur!

 


Copyright © 2002-2017 Redgate. All Rights Reserved. Privacy Policy. Terms of Use. Report Abuse.