http://www.sqlservercentral.com/blogs/dugi/2008/07/09/shkurtesat-e-sql-server-2005-2000/

Printed 2017/07/25 09:20AM

Shkurtesat e SQL Server 2005(2000)

By Dukagjin Maloku, 2008/07/09

Po fillojme me publikimin e te gjitha shkurtesave qe perdoren ne SQL Server 2005...fillimisht do ta publikoj vetem nje e me pastaj tere listen e tyre te cilat jan ne dispozicion per t'u perdorur!

Pra per te lansuar SSMS apo SQL Server Management Studio duhet te shkoni Start -> Run dhe te shkruani sqlwb apo rruga tjeter me e shkurte eshte Windows + R lansoni Run dhe vetem shkruani sqlwb dhe SSMS do te hapet ne PC tuaj!

Lista komplete do te publikohet me von - qaq nihere!

 

Ja ku e keni Listen Komplete per te gjitha shkurtesat e mundshme:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174205.aspx

Dugi


Copyright © 2002-2017 Redgate. All Rights Reserved. Privacy Policy. Terms of Use. Report Abuse.