-->
SQL Clone
SQLServerCentral is supported by Redgate
 
Log in  ::  Register  ::  Not logged in
 
 
 

Dukagjin Maloku - Dugi'DBA

Everything that I can post for the SQL Server ...

Archives: July 2008

Find all views created on a table

USE ADVENTUREWORKS; -- You can use any kind of database that you have
GO

--Procedure that shows all views created on a table, together with schema

CREATE PROCEDURE VIEWS_IN_TABLE
@TABLENAME VARCHAR(200)
AS
SELECT VIEW_SCHEMA, VIEW_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEW_TABLE_USAGE
WHERE TABLE_NAME = @TABLENAME;
GO

--executing the…

Read more

0 comments, 623 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 15 July 2008

SQL Server 2008 ne Gusht

Pershendetje prap dhe nje rikthim i shpejt ne pjesen ku e kam publikuar se deri me tani kemi versioni RC0 te SQL Server 2008, me duhet t'iu them se jemi afruar shum afer te nje versioni te mundshem RTM te SQL Server 2008 si dhe ka gjasa shumcka te kompletohet… Read more

0 comments, 537 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 11 July 2008

SQL Server 2008 in August

It seems that the SQL Server 2008 will come in August 2008, and it's announced officialy from Microsoft Worldwide Partner Conference in Huston and for the complete information you can find here ! Read more

0 comments, 428 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 11 July 2008

Me te rejat nga SQL Server 2008

Pershendetje te gjitheve!

Sa i perket lajmeve qe kan te bejne me SQL Server 2008, version ky qe eshte duke u pergatitur per te dal gjate ketij viti se bashku edhe me produktet tjera nga Microsoft si Visual Studio 2008 dhe Windows Server 2008. Deri me tani eshte realizuar versioni Release… Read more

0 comments, 387 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 10 July 2008

Databazat Sistemore ne SQL Server 2005

SQL Server pervec qe jep hapesire per krijimine databazave te shumta ne nje instance, poashtu kemi te bejme edhe system databazat e asaj instance te SQL Server. Keto databaza kryejn operacione te shumta ne prapavij gjate punese me databaza tjera dhe kan role te vecanta secila prej tyre. Prandaj nje… Read more

0 comments, 875 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 10 July 2008

Akronime ne SQL

Ketu do te postohen te gjitha shkurtesat qe permenden ne SQL Server dhe akronimet e tyre me konkretisht dmth-nja e zgjeruar e shkurtesave. Pra nese i gjeni nej kun neper postime dhe nese deshironi se cka me te vertete don te thot nje shkurtese mund te refereoheni ketu. Ja ku… Read more

0 comments, 614 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 10 July 2008

SQL Server 2005 - Vegelat per Menagjim

SQL Server 2005 permbane nje grup vegelash per menagjim dhe administrim te databazave, dhe pothuajse te gjitha prej tyre jan vegela te reja ne krahasim me versionet e mehershme te SQL Serverit. Ketu po e japim nje pershkrim te shkurter te ketyre vegelave te cilat nje person i cili do te… Read more

0 comments, 681 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 10 July 2008

SQL Server 2005 Management Tools

SQL Server 2005 includes a set of graphical tools and most of these are new with SQL Server 2005, there si a brief information of them:

  •  SQL Server Management Studio (SSMS)

It is an integrated environment for accessing, configuring, administering and developing all components and objects of SQL Server. SSMS…

Read more

0 comments, 497 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 10 July 2008

SQL Server 2005 - Komponentet

Ok! Po japim informacione te shkurta rreth komponenteve te SQL Server 2005 dhe ato jan:

  • Database Engine

Kryesisht permbane te gjitha serviset qe kan te bejne me ruajtjen e te dhenave, manipulimin me to si dhe sigurimin e tyre. Ne vete ka veglat per krijimin dhe menaxhimin e objekteve te nderlidhura ne baza…

Read more

0 comments, 902 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 10 July 2008

SQL Server 2005 Components

Ok! There is the SQL Server 2005 Components. There is the brief information about the components:

  • Database Engine

It provides the core service for storing, procesing and securing the data, it has the tools for creating and managing relational database objects also it supports the other SQL Server features.

  • Analysis…

Read more

0 comments, 1,645 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 10 July 2008

Shkurtesat e SQL Server 2005(2000)

Po fillojme me publikimin e te gjitha shkurtesave qe perdoren ne SQL Server 2005...fillimisht do ta publikoj vetem nje e me pastaj tere listen e tyre te cilat jan ne dispozicion per t'u perdorur!

Pra per te lansuar SSMS apo SQL Server Management Studio duhet te shkoni Start -> Run… Read more

1 comments, 579 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 9 July 2008

SQL Server 2008-2005-2000 Shortcuts

 Hi,

I'm posting the SQL Server 2005 shortcut here...and it is just begining.

If you want to start the SSMS (SQL Server Management Studio) just go to Start -> Run or type Windows + R on your keyboard it will starts also Run automatically and write sqlwb and it will… Read more

1 comments, 3,297 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 9 July 2008

Hi SQL World

Hi - SQL World!

 Here in my blog I will post everything about SQL Server 2000/2005/2008!

 Hope that I will help my IT ( SQL ) people in Kosova the newest state in the World - www.kosovothanksyou.com

 Milion thanks goes to Steve!

 Dugi Read more

0 comments, 628 reads

Posted in Dukagjin Maloku - Dugi'DBA on 8 July 2008